خاطرات یسنا

خونه بازی

امروز یک شنبه 20 فروردین هست. این ورزن جدید خونه بازی هست خیلی پیشرفته تر نسبت به زمان ما. مخصوصا نورپردازیش.  ...
12 دی 1396

اولین شنبه سال96

امروز شنبه 5 فروردین و ما و مامان جون به همراه خونواده عمواکبر اومدیم دره جوز. آش اولین شنبه سال هم تو اون هوای بهاری خیلی چسبید. ...
12 دی 1396

96/1/1

امروز سه شنبه اول فروردین هست و ما اومدیم داورون برای دید و بازدید. ...
12 دی 1396

دید و بازدید

بعد از تحویل سال بابایی که عصر کار بود رفت سر کار و ما رفتیم خونه باباجون. بعد از اونجا رفتیم خونه ننجان. 95/12/30 ...
12 دی 1396